2024 Üç Aylar Çetelesi | Tarihsiz Üç Aylar Planlayıcısı (PDF)

Üç aylarda Müslüman gencin zaman yönetimi nasıl olmalı? Planlamada doğru metod hangisidir? Kur’an bize bu konuda ne diyor? Rabbimiz nasıl yaşamamızı istiyor?

Birr Mektebi olarak bu sorulara cevap aradık ve müslümanca yaşamak konusunda bizlere rehber olabilecek bir Üç Aylar Çetelesi hazırlamak istedik. Bu çalışmada asıl hedefimiz ise çetele kullanmadan da planlı olabilmek çünkü bu çetelede yer alan her madde aslında bir Müslümanın günlük hayatında olması gereken şeylerdir.

Alimler, herhangi bir alışkanlığın yerleşmesi, iradenin güçlenmesi için 40 gün kuralını önemli görmüşlerdir. Üç Aylar İslami gelişimimiz için en güzel zamanlardan biridir. Temennimiz, Üç Aylar boyunca alışkanlıklarımızın yerleşmesi, irademizin güçlenmesi ve Müslümanca yaşayan bir kul olmak isteyen kardeşlerimiz için bu çetelenin bir rehber olması yönündedir. Şimdi nasıl bir metod izlediğimizi kısaca açıklayalım. 😊

ANA KURAL : BİR İŞİ BİTİRİNCE DİĞERİNE KOYUL

Allahu Teâlâ her şeyi bir nizama göre yaratmıştır. Kâinata baktığımızda bu düzeni, dengeyi çok net görürüz. Hiçbir şey öylesine, boş yere değildir. Hayat da boşluk kabul etmez. Bu planlı programlı işleyiş aralıksız devam eder. Her şey meşguliyetle sonuç verir. Her şeyin bir yaratılış gayesi vardır. İnsanoğlunun yaratılış gayesi de Allah’a kulluk etmektir.

İşte bu plan, program üzere ayakta kalır dünya düzeni. Diğer türlü olsaydı, denge bozulur, her işin sonucu hüsran olurdu. İslam dinine bakacak olursak günlük olarak yapacağımız işlerin programının ibadet, rızkın kazanılması ve hayatın muhasebesi üzere temellendirildiğini görürüz.

Kulluğumuzu yerine getirmemiz için ihtiyacımız olan vakitleri Allah çok dengeli bir şekilde tayin etmiştir. Bu dünya imtihan içindir ve Allah kimin iyi işler yapıp rızasını kazanmak için mücadele edeceğini, kimin de kötü işler yapıp, Allah yolundan sapacağını belirlemek için bizleri sınamaktadır.

Furkan Suresi 47. Ayette Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor: “ O geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat, zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır.’’

Gündüzler bereketlidir, çalışma için genişletilmiştir. Hızlı ve değişken hayat yolculuğunda zamanı en verimli şekilde değerlendirmek de zaman nimetinin kıymetini bilmekle başlar. Zaman, her an elimizden kayıp giden, tutulamayan bir cevherdir. Bu yoğun tempoda çalışma, mücadele devam ederken bir yandan da dinlenmeye de ihtiyaç vardır ve geceler de bunun için sakin ve hareketsizdir.

Zamanı doğru kullanma, iyi sonuçlar elde etmek adına planlar, programlar yaparız. Bazen seyrinde ilerlerken bazen de bocalar yarıda bırakırız. Her şeyi harfi harfine, saati saatine yapmak zordur. Lakin Rabbimizin bize sunduğu yaşam planını hakkıyla yerine getirirsek ekstra planlar yapmaya da gerek kalmaz. Ne yapmamız gerektiğini bilir, ona göre hareket ederiz.

Bu planlı yaşamın ilk basamağı ise şu hadis ile başlar: Rabbimiz, ‘’Kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında en çok hoşuma gideni ona farz kıldığım şeyleri eda etmesidir.’’ buyurmuştur. (Buhari, Rikak, 38) Kulluğumuz Allah’ın koymuş olduğu farzlar ve yasaklar üzerine şekillenir. En güzel şekilde kulluk etmek ve Rabbimize yakınlaşmak, O’nun rızasını kazanmak ve sonrasında sonsuz cenneti ve cemaline kavuşmak için bu emir ve yasakları uygulamak gerekir. Bu farzlardan namaz ise zaman yönetimi için paha biçilmez bir ibadettir. Allah’ı en çok andığımız, bağımızın kuvvetlendiği ve diğer işlerimizin tayini için de vakti saati bize bırakılmadan belirlenmiş, planlı bir yaşamın tılsımı olan nimettir. Ayrıca hadisin devamında ise Rabbimiz “ Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder ve sonunda sevgime erer” buyuruyor.

Farzlar yaklaşmanın başlangıcı iken nafileler sevgisine nail olmanın, katında yükselmenin vesilesidir. Bunların yanı sıra Allah’ın rızasını kazanmak adına yapılan her iş ibadet hükmündedir. Kişi bu hususta dünya ahiret dengesini de iyi sağlamalıdır. Dünya ahiretin tarlasıdır. İnsan burada ne ekip biçerse orada karşılığını alır. “ Allah’ın sana verdiği dünya nimetlerinden ahiret yurdunu ara, (ahiret sevabını kazan) dünyadaki nasibini de unutma.” (Kasas, 77)

Gaye ahirete hazırlık yapmaktır. Dünya da asıl yurdumuza ulaşmadan bir süre konakladığımız bir misafirhanedir. İşte bu kısa sürelik konaklamayı da iyi değerlendirmek gerekir. Aksi takdirde nasipsiz, eli boş bir şekilde kala kalırız. Bu geçici âlemi kendimize mesken beller ve uzun emeller peşinde koşarsak; biz emellere ulaşamadan ecel gelir bizi bulur. İmam Şafii’nin “Zaman kılıç gibidir sen onu kesmezsen o seni keser.” sözü bu durumu çok iyi anlatmaktadır.

Bu doğrultuda vakti boşa harcamamalı, işlerimizi yarınlara ertelememeliyiz. Bir işe başlayınca onu hakkıyla yapıp, ardından tekrar başka bir iş, ibadet ile yorulmalıyız. Meşguliyetler bizi ne kadar yorsa da boş kalmaktan, tembellik etmekten iyidir. Her anımızı Rabbimizin rızasını kazanmak için amel etmeli, sevap kazanmalı ve dualarla etmeliyiz. Beden O’nun yolunda yorulmalı, diller onun zikriyle ıslanmalı. Böyle geçen bir ömür ancak bize sermaye olarak kalır.

Tarihsiz Üç Aylar Planlayıcısı (PDF Ücretsiz İndir)

Çeteleyi hazırlarken metodumuzu Allah Resulü, Peygamberimiz (sav)’in bizlere emanet olarak bıraktığı Kur’an ve Sünnete bakarak belirledik. Rabbimizden hatalarımızı affetmesini, amelimizi kabul buyurmasını ve hayırlara vesile kılmasını niyaz ederiz.

Not: A5 boyutlarında çıktı almanız tavsiye edilir. Her aya özel ikişer sayfalık günlük çetele bulunmaktadır. Detaylı tavsiyeler ve planlama pratikleri için Telegram kanalımıza katılabilirsiniz.

Allah’a daha da yaklaşmak, O’nun sevgisini kazanmak için ömür sermayesinin kıymetini bilip ömrümüzü Allah’a rağbet ile geçirmek ümidiyle…

Takva ve iyilik üzere kalın!