Birr Nedir

Birr; iyilik yapmaktır, takvaya götürür.
Birr; doğru sözlü olmaktır, hayra kapı açmaktır.
Birr; güzel ahlaktır, güzelliği beraberinde getirir.
Birr; Allah’a karşı saygılı olmaktır, O’nun rızasını gözetmektir.

Neden “Birr Mektebi” İsmini Kullanıyoruz?

Birr kelimesi, Kur’ân-ı Kerîm’de iyilik, ihsan, itaat, doğruluk, günahsızlık gibi manalarda yer almıştır. Rabbimizin isimlerinden biri olan, “çok şefkatli ve kerem sahibi” anlamına gelen “El-Berr” İsmi Şerif’i de birr kelimesi ile aynı kökten gelmiştir.

"Şüphesiz, biz bundan önce (dünyada iken) O’na (Allah’a) dua ederdik. Gerçekten O, iyiliği bol, esirgemesi çok olandır." (Tûr, 28)

El-Berr, iyilik ve ihsân eden, kullarına karşı iyiliği çok olan demektir. İnsan, başkalarına iyilik ettiği müddetçe bu isimden feyiz alır. Bu iyilik, muhtaçlara yardım etme şeklinde olabileceği gibi, bilmeyenlere öğretme ve yanlış yolda gidenleri uyarmak şeklinde de olabilir. İnsanlara zarar vereceğini düşünüp bir taşı yoldan kaldıran kişinin sevap kazanması ve yine insanlara tebessüm etmenin sadaka sayıldığı dinimizde, bizi daima ve her vesileyle iyilik yapmaya teşvik vardır. Yaptığımız küçük bir iyiliğe dahi en az on kat sevap vermesi, Rabbimizin El-Berr isminin bir tezahürüdür.

DOĞRULUK BİRR’E, BİRR DE CENNETE ULAŞTIRIR.

Peygamberimiz Hz.Muhammed(sav), “Doğruluk birre, birr de cennete ulaştırır” buyurmuş ve birr kelimesinin aynı zamanda doğru sözlü olmak anlamına geldiğine işaret etmiştir. Birr, dürüstlük ve onun sayesinde ulaşılan tüm iyilikleri kapsamaktadır. Peygamberimiz Hz. Muhammed(sav), diğer bir hadiste, “Birr ahlâk güzelliğidir” buyurmuştur. (Müslim, “Birr”, 14-15) Peygamberimiz(sav)’in diğer hadislerinde de Birr’in insanın vicdanını (kalbini, nefsini) huzura kavuşturan, ruh dünyasını aydınlatan ve geliştiren tüm iyilik ve güzellikler manasına geldiği bilinmektedir. Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur:

"İyilik ve takva konusunda yardımlaşın, günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allah’tan korkup-sakının." (Maide, 2)

Birr Mektepli, iyilik ve takva konusunda yardımlaşmak, Allah’ın emirlerine uymak için bir araya gelmiş bir topluluktur. Rabbimizden ayaklarımızı dini üzere sabit kılmasını, iyilik ve takva üzere kalmayı niyaz ederiz.